Over Vrienden van Greijdanus


Als school hebben we veel in huis. We zijn een leergemeenschap vol kennis en talenten. En we zijn een leefgemeenschap waarin leerlingen, medewerkers, ouders, kerken en de buurt elk hun eigen plek hebben. De verbindende factor hierin is ons geloof in God. Schitteren in Zijn licht is ons motto.

Zowel op school als in de omgeving willen we op allerlei manieren bijdragen aan het uitdragen van dat licht. Vanuit ons geloof zien we dat als onze opdracht. Zowel naar leerlingen, als naar de maatschappij en naar elkaar. Samen met de Vrienden van Greijdanus willen we als school een leer- als leefgemeenschap zijn.

Wat doen de Vrienden van Greijdanus
Samen met de Vrienden van Greijdanus willen we als school een leer- en leefgemeenschap zijn. Wat betekent dat concreet? Voor ons begint dat met delen. Als je zoveel in huis hebt, heb je veel te delen. Dat doen we dan ook.

We organiseren avondcursussen. Avonden die in het teken staan van ontspannen ontmoeting en het delen van kennis en talenten. Er zijn oudercafés op open dagen en spreekavonden. Daar kunnen ouders, onder het genot van een kopje koffie, met elkaar in gesprek over uiteenlopende onderwerpen.

We werken samen met kerken en zien daarin onze gedeelde verantwoordelijkheid in de vorming van pubers. In de buurt rondom Greijdanus Zwolle werken we samen aan Nieuw Noaberschap. En samen met Greijdanus Enschede organiseren we een barbecue. Zo genieten we bij de start van het schooljaar met leerlingen, ouders en medewerkers van lekker eten en elkaars aanwezigheid.

Verder organiseren we interessante lezingen en thema-avonden en voor oud-leerlingen zijn er feestelijke reünies. Ook geven we ouders met hoge reiskosten een financieel steuntje in de rug. Al deze dingen doen we samen met een ieder die - op welke manier dan ook - bij Greijdanus betrokken is.

Deelnemen aan activiteiten en meelezen? Maak dan hier een account aan op het Vriendenportaal.