Vrienden van Greijdanus

Als school hebben we veel in huis. We zijn een leergemeenschap vol kennis en talenten. En we zijn een leefgemeenschap waarin leerlingen, medewerkers, ouders, kerken en de buurt elk hun eigen plek hebben. De verbindende factor hierin, is ons geloof in God. Schitteren in Zijn licht is ons motto.

Zowel op school als in de omgeving willen we op allerlei manieren bijdragen aan het uitdragen van dat licht. Dat begint met delen. Het delen van persoonlijk kapitaal. Dat doen we om samen te kunnen schitteren, op school en in de samenleving.

Lees hier meer over het Vriendenportaal.